Tiêu chí lựa chọn khung in lụa

Tiêu chí lựa chọn khung in lụa

Khung in lụa quyết định đến sự thành công của sản phẩm in. Chính vì thế bạn cần có sự hiểu biết nhất định khi chọn loại vật liệu này.

Khung in lụa quyết định đến sự thành công của sản phẩm in. Chính vì thế bạn cần có sự hiểu biết nhất định khi chọn loại vật liệu này. Để có 1 khung in đạt chuẩn, bạn cần chú ý đến những điều sau:

– Đúng chủng loại vừa tốt vừa có độ bền cao
– Có sức chịu đựng với hóa chất
– Mắt lưới luôn được thông suốt
– Khi in mực xuyên qua lưới dễ dàng
– Lụa không bị co giãn hay thay đổi hình dạng
– Ít bị bít, tẩy rửa dễ dàng.