Thông tin khóa học in cho newbie

Thông tin khóa học in cho newbie

Khóa học in lụa cho người mới bắt đầu sẽ được diễn ra trong 1 tuần. Các bạn sẽ được hướng dẫn về lý thuyết cũng như thực hành cơ bản.

Sau đây là nội dung cụ thể:

Ngày 1

– Sáng: Học về quy trình in lưới, dụng cụ, các loại mực, hóa chất, nấu keo in.

– Chiều: Học chụp bản in, kỹ thuật quản lý quá trình chụp bản in hiệu quả.

Ngày 2

– Sáng: Học về mực, pha các loại mực khác nhau

– Chiều: Học in, các kỹ thuật về in và quản lý kỹ thuật quá trình in (học viên bắt đầu in được sản phẩm in đầu tiên)

Ngày 3

– Sáng: Học tổng quát về phần mềm corelDRAW

– Chiều: Thực hành tổng quát về toàn bộ quy trình in lưới

Ngày 4

– Sáng: Làm bài tập thiết kế trên Corel – thiết kế cơ bản

– Chiều: In bài tập thực hành cơ bản
Ngày 5

– Sáng: Làm bài tập thiết kế trên Corel – thiết kế cơ bản

– Chiều: In bài tập thực hành nâng cao

Ngày 6

– Sáng: Làm bài tập thiết kế trên Corel – thiết kế nâng cao

– Chiều: In bài tập thực hành nâng cao

Ngày 7

– Sáng: Tổng hợp lại toàn bộ những vấn đề về in lưới, Corel, tư vấn về cách tính giá in, nhận hàng in, về thiết bị dụng cụ sẽ mua

– Chiều: Đưa học viên tới những địa chỉ cung cấp vật tư in lưới, phôi in lưới các loại, mua sắm thiết bị, dụng cụ cụ, mực in giúp học viên.