Từ khóa: thị trường quốc tế

Ngành in Việt nam chưa thực sự hội nhập với thế giới

Ngành in Việt nam chưa thực sự hội nhập với thế giới Sau hơn ba năm gia nhập WTO, ngành in VN vẫn chưa thể hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chưa tới 10 đơn vị trong khi phải cạnh tranh chia nhỏ thị phần nội địa. Tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội In