Từ khóa: người tiêu dùng

Ngành in lao đao trên cơn dốc thị trường

Ngành in lao đao trên cơn dốc thị trường Áp lực từ nhiều hướng Từ năm 1993 đến năm 2008, ngành in TP liên tục tăng trưởng 10% – 15% mỗi năm, sản lượng in ấn ở TP chiếm 60% – 65% sản lượng in cả nước. Thế nhưng, kể từ năm 2009 trở lại đây, ngành in TP đang ngày càng gặp nhiều