Từ khóa: newbie

Thông tin khóa học in cho newbie

Thông tin khóa học in cho newbie Khóa học in lụa cho người mới bắt đầu sẽ được diễn ra trong 1 tuần. Các bạn sẽ được hướng dẫn về lý thuyết cũng như thực hành cơ bản. Sau đây là nội dung cụ thể: Ngày 1 – Sáng: Học về quy trình in lưới, dụng cụ, các loại mực, hóa chất,