Từ khóa: mục PU 3D

Mực in lụa PU nước 3D

Mực in lụa PU nước 3D Mực in lục PU nước 3D có hiệu ứng như mực silicone dầu sử dụng trên các loại vải sợi đàn hồi cao vải 2 chiều và 4 chiều, vải nylon lycra không thấm nước và vải nylon. Với đặt tính cấu tạo của mực PU, hình in sẽ có tính đàn hồi cao, bề