Từ khóa: máy in nhỏ

Dòng máy in nhỏ gọn cho văn phòng

Dòng máy in nhỏ gọn cho văn phòng Thay vì phải trang bị ba thiết bị độc lập là máy in, sao chụp và máy quét, dòng sản phẩm mới của Canon có thể đảm nhận đồng thời các chức năng này. Thiết kế tích hợp trên MF211, MF217w hay MF221d giúp tiết kiệm không gian, đặc biệt trong môi trường làm việc