Từ khóa: máy in lụa trụ tròn

Máy in lụa dạng trụ tròn O3

Máy in lụa dạng trụ tròn O3 A. Thông số kỹ thuật: – Kích thước bao (DxRxC): 1600 x 1000 x 1600 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối đa: Ø300 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối thiểu: Ø100 (mm). – Năng suất in: 400 – 900 (sản phẩm/ giờ). – Nguồn điện sử dụng: 1 pha, 220V. –

Máy in lụa trụ tròn O2

Máy in lụa trụ tròn O2 A. Thông số kỹ thuật: – Kích thước bao (DxRxC): 1400 x 1000 x 1600 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối đa: Ø200 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối thiểu: Ø50 (mm). – Năng suất in: 500 – 1000 (sản phẩm/ giờ). – Nguồn điện sử dụng: 1 pha, 220V. –

Máy in lụa trụ tròn O1

Máy in lụa trụ tròn O1 A. Thông số kỹ thuật: – Kích thước bao (DxRxC): 1400 x 1000 x 1600 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối đa: Ø100 (mm). – Đường kính sản phẩm in tối thiểu: Ø10 (mm). – Năng suất in: 500 – 1200 (sản phẩm/ giờ). – Nguồn điện sử dụng: 1 pha, 220V. –