Từ khóa: khung in lụa

Tiêu chí lựa chọn khung in lụa

Tiêu chí lựa chọn khung in lụa Khung in lụa quyết định đến sự thành công của sản phẩm in. Chính vì thế bạn cần có sự hiểu biết nhất định khi chọn loại vật liệu này. Khung in lụa quyết định đến sự thành công của sản phẩm in. Chính vì thế bạn cần có sự hiểu biết nhất định khi

Vật tư không thể thiếu trong in lụa

Vật tư không thể thiếu trong in lụa 1. Keo chụp bản in lụa: Là loại hóa chất dùng để chụp KHUNG LỤA Hóa chất này rất nhạy với ánh sáng, nên ta có 1 bản lụa đẹp 2. Chất tẩy rửa khung in lụa Là loại hóa chất dùng để tẩy khung lụa sau công đoạn in. Dễ tẩy khung, dễ pha.