Từ khóa: keo

Keo lưỡng tính – ULANO LX 836

Keo lưỡng tính - ULANO LX 836 Sử dụng để sản xuất cho các sản phẩm chất lượng cao. Sử dụng cho mực in với cả hai tính chất dầu và nước. Độ bền của bản in có thể tăng thêm khi sử dụng với hóa chất làm cứng Ulano X. Trước khi làm cứng bản, mục đích sử dụng chính của

Keo dầu 133 cho in lụa

Keo dầu 133 cho in lụa Keo dầu 133 là loại keo hai thành phần, có màu xanh, khả năng chịu được mực dầu khá tốt, sử dụng trong việc in quảng cáo và các công nghệ in ấn khác, rất dễ tẩy bản 1. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Chưa có bắt sáng: 1 năm (bảo quản trong phòng lạnh).Đã có