Từ khóa: keo lưỡng tính

Keo lưỡng tính – ULANO LX 836

Keo lưỡng tính - ULANO LX 836 Sử dụng để sản xuất cho các sản phẩm chất lượng cao. Sử dụng cho mực in với cả hai tính chất dầu và nước. Độ bền của bản in có thể tăng thêm khi sử dụng với hóa chất làm cứng Ulano X. Trước khi làm cứng bản, mục đích sử dụng chính của

Keo chụp bản chịu nước

Keo chụp bản chịu nước Keo nước – ULANO TZ Keo TZ tạo bản in có độ phân giải cao, sắc nét. Keo nước – ULANO QTX Keo một thành phần, sử dụng ngay. Với công thức SBQ-photopolymer sử dụng cho các ngành công nghiệp in… Keo chụp bản lưỡng tính Keo lưỡng tính – ULANO LX 660 Keo lưỡng