Từ khóa: keo chụp bản chịu nước

Keo chụp bản chịu nước

Keo chụp bản chịu nước Keo nước – ULANO TZ Keo TZ tạo bản in có độ phân giải cao, sắc nét. Keo nước – ULANO QTX Keo một thành phần, sử dụng ngay. Với công thức SBQ-photopolymer sử dụng cho các ngành công nghiệp in… Keo chụp bản lưỡng tính Keo lưỡng tính – ULANO LX 660 Keo lưỡng