Từ khóa: hiệp hội in

Ngành in đối mặt với thế giới ảo

Ngành in đối mặt với thế giới ảo Trong hơn một thập kỷ qua, công nghiệp in luôn là ngành ăn nên làm ra với doanh thu bình quân tăng trên dưới 15%/năm. Cũng vì thế mà ngành in đã một thời có hấp lực to lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời hoàng kim của ngành công