Từ khóa: đầu kẹp căng lưới

Đầu kẹp căng lưới thủ công

Đầu kẹp căng lưới thủ công Các bước dùng để căng lưới bao gồm: 1. Xử lí bề mặt khung như bớt thô và làm sạch. 2. Quét keo dán lưới: Sau khi xử lý bề mặt khung, phải quét lên khung 1 lớp keo dán lưới, quét hai lần là tốt nhất, trước tiên nên quét 1 lần đợi khô