Từ khóa: con người

In ấn nhiếp ảnh tại Việt nam

In ấn nhiếp ảnh tại Việt nam Những bức ảnh báo chí nổi tiếng về cuộc chiến tranh Việt Nam cho tới nay vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem tới những khái niệm đầu tiên cho du khách về đất nước hình chữ S. Chính những bức ảnh chiến trường nổi tiếng của các nhiếp ảnh gia