Từ khóa: báo chí

Doanh thu từ báo chí vượt doanh thu quảng cáo

Doanh thu từ báo chí vượt doanh thu quảng cáo Theo điều tra Xu hướng Báo chí Thế giới (World Press Trends) thường niên mới được Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản tin tức (WAN-IFRA) công bố ngày 1/6, lần đầu tiên trong thế kỷ này, doanh thu từ phát hành báo chí thế giới đã vượt qua doanh thu từ quảng