Keo chụp bản chịu nước

Keo chụp bản chịu nước

Keo nước – ULANO TZ
Keo TZ tạo bản in có độ phân giải cao, sắc nét.

Keo nước – ULANO QTX
Keo một thành phần, sử dụng ngay. Với công thức SBQ-photopolymer sử dụng cho các ngành công nghiệp in…
Keo chụp bản lưỡng tính

Keo lưỡng tính – ULANO LX 660
Keo lưỡng tính rất bền trong mực nước và các loại mực dầu….

Keo lưỡng tính – ULANO LX 758
Thành phần keo có độ đậm đặc cao. Keo 758 chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau…

Keo lưỡng tính – ULANO LX 836
Sử dụng để sản xuất cho các sản phẩm chất lượng cao. Sử dụng cho mực in với cả…

Keo lưỡng tính – ULANO LX 892
892 là sản phẩm cải tiến, nâng cao chất lượng của 836.

Keo lưỡng tính – UNIMIX 808
Keo lưỡng tính, bắt sáng Diazo, màu xanh dương.